دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: هدف سند توسعه پایدار یونسکو تربیت افراد سکولاری است که از طیرق آنها سیا می تواند در کشورهای هدف دست به تغییر افکار و رفتار بزند.

علیرضا سلیمی درباره امضا سند توسعه پایدار 2030 یونسکو برای تحول در بخش آموزش و پرورش کشور به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: ما نیازی به این سند نداریم زیرا اسناد بالادستی مصوب مجلس در این زمینه وجود دارد اما سوال اینجا است که چرا عده ای در داخل کشور به سراغ این سند وارداتی رفتند.

وی ادامه داد: هدف سند یونسکو تربیت افراد سکولار است که ابزار سلطه فرهنگی و استعمار فرهنگی خواهند شد. سازمان سیا از طریق یونسکو به دنبال دست اندازی و تغییر افکار و رفتار در کشورهای هدف است و در این رابطه یونسکو ابزار آمریکایی ها محسوب می شود.

نماینده مردم محلات در خانه ملت با اشاره به فریب برخی در داخل خاطر نشان کرد: افرادی که عینک روشنفکری زده اند و قبای روسنفکری پوشیده اند و به تبع میرزا ملکم خان در پی فرنگی شد از فرق سر تا نوک پا هستند، با ساده اندیشی پنجره ها را به روزی نفوذ فرهنگی دسمن گشودند. نکته مهم اینجا است که هزینه های فراوانی برای امضا این سند داده شد و علی رغم تذکرات مجلس تاثیری در رفتار این افراد به وجود نیامد.

سلیمی با بیان سکوت امضاکنندگان سند یونسکو در شرایط کنونی تصریح کرد: امروز هم تحت فشار ساکت شده اند وچراغ خاموش اقدام خطرناکی را انجام دادند و کماکان با نگاه عاقل اندر سفیه، خود را دانای کل می دانند که بهتر از سایرین می فهمند. سند یونسکو با اقتضائات ایرانی و اسلامی و بومی ما سازگار نیست و در صورت اجرای عامل سلطه فکری و سپس اقتصادی و پس از آن سیاسی بر کشور خواهد شد. لذا لازم است نسبت به آن حساسیت نشان داد. 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج