ساعت پخش برنامه‌های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از رادیو ایران مشخص شد. صدای تمامی نامزدهای انتخاباتی که در تلویزیون به ارائه برنامه‌های خود می‌پردازند از رادیو ایران هم پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس برنامه از پیش تعیین‌شده، نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در این ساعت‌ها برنامه‌های خود را بیان می‌کنند:

سید مصطفی آقامیرسلیم

 

- پنجشنبه ۹۶/۲/۷ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

- شنبه ۹۶/۲/۹ / ساعت ۱۷:۳۰ / معرفی خود و برنامه ها

- یک شنبه ۹۶/۲/۱۰ / ساعت ۰۷:۱۰ / معرفی خود و برنامه ها

- چهارشنبه ۹۶/۲/۲۷ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

 

...............

سیدابراهیم رئیسی سادات

 

- چهارشنبه ۹۶/۲/۶ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

- دوشنبه ۹۶/۲/۱۱ / ساعت ۱۷:۳۰ / معرفی خود و برنامه ها

- سه شنبه ۹۶/۲/۱۲ / ساعت ۰۷:۱۰ / معرفی خود و برنامه ها

- یک شنبه ۹۶/۲/۱۷ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

 

...............

حسن روحانی

 

- پنجشنبه ۹۶/۲/۷ / ساعت ۱۷:۳۰ / معرفی خود و برنامه ها

- جمعه ۹۶/۲/۸ / ساعت ۰۷:۱۰ / معرفی خود و برنامه ها

- چهارشنبه ۹۶/۲/۱۳ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

- پنجشنبه ۹۶/۲/۲۱ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

 

.................

محمد باقر قالیباف

 

- یک شنبه ۹۶/۲/۱۰ / ساعت ۱۷:۳۰ / معرفی خود و برنامه ها

- دوشنبه ۹۶/۲/۱۱ / ساعت۰۷:۱۰ / معرفی خود و برنامه ها

- دوشنبه ۹۶/۲/۱۱ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

- شنبه ۹۶/۲/۲۳ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

 

.......................

سید مجتبی هاشمی طبا

 

- سه شنبه ۹۶/۲/۱۲ / ساعت ۱۷:۳۰ / معرفی خود و برنامه ها

- چهارشنبه ۹۶/۲/۱۳ / ساعت ۰۷:۱۰ / معرفی خود و برنامه ها

- پنجشنبه ۹۶/۲/۱۴ / ساعت ۲۲:۴۵/ گفت و گوی ویژه خبری

- سه شنبه ۹۶/۲/۱۹ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

 

...................

اسحاق جهانگیری کوشایی

 

- چهارشنبه ۹۶/۲/۶ / ساعت ۱۷:۳۰ / معرفی خود و برنامه ها

- پنجشنبه ۹۶/۲/۷ / ساعت ۰۷:۱۰ / معرفی خود و برنامه ها

- شنبه ۹۶/۲/۹ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

- دوشنبه ۹۶/۲/۲۵ / ساعت ۲۲:۴۵ / گفت و گوی ویژه خبری

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج