75 درصد مردم تهران کاندیداتوری کارشناسان و متخصصان شهری را برای شورای شهر تهران بر کاندیداتوری سیاست مداران ترجیح می دهند.

به گزارش خبرگزاری موج، طبق جدیدترین نظرسنجی ایسپا، 75 درصد مردم تهران ترجیح می دهند که کارشناسان و متخصصان شهری برای شورای شهر کاندیدا شوند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج