آوردگاه انتخابات فرصت بسیار مغتنمی برای مردم دین باور کشورمان است که نشان دهند همچون ادوار تاریخ انقلاب اسلامی محکم و استوار پای مردمسالاری دینی خود در جمهوری اسلامی ایستاده اند.

آوردگاه انتخابات فرصت بسیار مغتنمی برای مردم دین باور کشورمان است که نشان دهند همچون ادوار گذشته تاریخ انقلاب اسلامی محکم و استوار پای مردمسالاری دینی خود در جمهوری اسلامی ایستاده اند.

اما در عین حال دشمنان داخلی و خارجی همواره در برخی از دوره ها از این فرصت کمال بهره برداری را برای سو استفاده خود برده اند و عملا آنرا به تهدیدی برای ما تبدیل می کنند. 

آمریکا، بعضی کشورهای اروپایی و برخی دولت های وابسته منطقه با مشارکت و همکاری رژیم صهیونیستی نشان داده اند که انتخابات و خصوصا انتخابات ریاست جمهوری ایران و بویژه شخصی که رئیس جمهور ایران می شود برایشان مهم و تعیین کننده است و مهمتر اینکه اشتیاق سیاسی در مشارکت مردم را تبدیل به التهاب و بحران سیاسی کرده و از آن « کره» مورد نظر را می گیرند یعنی سست کردن بنیان های جمهوری اسلامی و ضربه زدن نهایی به آن. 

متاسفانه گاهی جریان های سیاسی داخلی یا به دلیل نیازهای مالی و احتمالا نیاز به قدرت مانور در عرصه بین المللی و یا به دلیل انحراف و وابستگی کامل فکری چون سربازان جنگ نرم فرصت های بی بدیلی را در این آوردگاه برای دشمنان خارجی فراهم می کنند.

همه همکاران رسانه ای به طور یقین مستحضرند که مهم تر از همه چیز در انتخابات، حضور حداکثری مردم در پای صندوق اخذ رای است اما باید به خوبی مراقب فتنه های داخلی و خارجی بود.

بی تردید:

1- ایجاد شکاف میان نیروهای مذهبی و انقلابی یک فتنه بزرگ است.

2- از بین رفتن وحدت ملی در انتخابات یک فتنه بزرگ است.

3- حضور انسان های نالایق و ناکارآمد و دروغ پرداز و جداکننده مردم و اختلاف برانگیز یک فتنه ملی است.

4- تخریب چهره های حاضر و ناظر نامزدهای انتخاباتی فتنه است.

5- اعتراض مقابل شورای نگهبان یک فتنه است.

6- اعتراض به آرای مردم هر آنچه که باشد فتنه است.

7- ایجاد ناامنی و ناآرامی در کشور فتنه است.

همکاران رسانه ای به هوش باشند و قبل از اینکه از این و آن هواداری کنند بیشتر مراقب باشند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج