معاون امور بین‌الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: سکوت نهادهای بین‌المللی و سازمان‌های مدعی دفاع از حقوق بشر در قبال جنایت تفکیری‌ها در فوعه و کفریا در سوریه، شرم آور و موجب وهن شرافت و انسانیت است.

به گزارش خبرگزاری موج، مهدی صولی با محکومیت جنایت شرم‌آور تروریست‌های تکفیری درحمله ناجوانمردانه به اتوبوس‌های حامل محاصره شدگان فوعه و کفریا در سوریه و به خاک و خون کشیدن ده‌ها زن و کودک بی گناه و بی دفاع، گفت: سکوت نهادهای بین‌المللی و سازمان های مدعی دفاع از حقوق بشر در قبال این جنایت آشکار که بی نیاز از هر گونه تحقیق بین المللی و تشکیل گروه حقیقت یاب است، به واقع شرم آور و موجب وهن شرافت و انسانیت است.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی افزود: حمله به کودکان بی گناه و بی دفاعی که سال هاست دردمندانه رنج گرسنگی و تشنگی و ناامنی را با خود دارند، نشانگر خوی درندگی و پلشتی جریان تروریسم تکفیری و حامیان زشت سیرت آنان و نیز بیانگر عصبانیت و استیصال شان در برابر پیروزی های جریان مقاومت است.

وی با اشاره به مشابهت‌های رفتاری میان رژیم جنایتکار صهیونیستی و گروه‌های تکفیری تصریح کرد: محاصره مردم بی دفاع، قطع آب و برق، تخریب منازل و سکوت گاه ها، محدودسازی دسترسی به دارو، غذا و آب آشامیدنی و سپس کشتار کودکان و سالمندان بی‌دفاع و رنجور همگی نشان می‌دهد که جنایت، تروریسم و خشونت صهیونیستی و تکفیری با یکدیگر هم‌ریشه و هم هدف هستند.

صولی تاکید کرد: عجیب‌تر از سکوت سازمان های بین المللی و مدعیان حقوق بشری، سکونت شرم آور کشورهای اسلامی و به ویژه دولت های عربی در مقابل این قبیل جنایات وحشیانه علیه امت اسلامی و عربی است.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی گفت: هدف قرار دادن افراد غیر نظامی از زنان، کودکان و سالمندان براساس تمامی اسناد و کنوانسیون‌های بین‌المللی یکی از شنیع‌ترین مصادیق «جنایت علیه بشریت» محسوب می‌شود و در ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی در مورد جنایات علیه بشریت بدان تصریح شده است.

وی یادآور شد: بسیاری از شخصیت های بین المللی و حقوق دان های برجسته معتقدند که گروه های تکفیری و دولت های حامی آنان به موجب مواد 6 و 7 اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی مرتکب جنایات علیه بشریت و ماده 8 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و همچنین عهدنامه های 1949 ژنو (عهدنامه های چهارگانه ژنو) و پروتکل های الحاقی شماره های 1 و 2 مورخ 1977 مرتکب جنایات جنگی گردیده اند.

صولی در پایان تصریح کرد: ضرورت دارد در قصور و کوتاهی جامعه بین المللی، دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامات لازم را جهت محاکمه و مجازات سران این گروه های تروریستی و حامیان آنان در دیوان کیفری بین‌المللی و یا دادگاهی اختصاصی، فراهم آورد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج