معاون هماهنگ‌کننده وزار‌ت دفاع گفت: با تربیت و پرورش جوان در فرصت خدمت سربازی‌، آبادانی، رشد، توسعه و پیشرفت کشور تضمین خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج از وزارت دفاع، سردار سرتیپ پاسدار علیرضا تمیزی در جمع اعضای ستاد برگزاری نهمین جشنواره حضرت علی اکبر (ع) تاکید کرد: ‌باید به گونه‌ای سربازان تربیت و پرورش شوند که بتوانند مقابل نظام سلطه و هر متجاوز خیره‌ سری مردانه ایستادگی کنند.
وی با بیان اینکه هدف غایی و نهایی برگزاری این گونه جشنواره‌ها در واقع پیاده ‌سازی فرهنگ دینی، اسلامی، قرآنی‌، انقلابی در بین سربازان نظام اسلامی است، اظهار کرد: از ضروریات نظام اسلامی و نیروهای مسلح مؤمن و اسلامی آن است که رفتار فرماندهان و مسئولان با سربازان بر مبنای آموزه‌های دینی تعریف و اجرا شود.
وی با بیان اینکه برگزاری جشنواره‌ حضرت علی اکبر (ع) و ‌جوان سرباز تأثیر گذار‌ بر فرهنگ سربازی ‌براساس تأکیدات ‌فرماندهی معظم کل قوا‌ در نیروهای مسلح است، افزود: با انتقال فرهنگ انقلابی و دینی از سوی مسئولان و فرماندهان به سربازان‌ می‌توان تأثیر مستقیم آن را درجوانان دید.‌‌
وی با بیان اینکه برپایی جشنواره‌ها باید به گونه‌ای هدفمند و محتوا‌ محور باشد که تأثیر به‌سزای خودش را تا پایین‌ترین حوزه سربازی بگذارد، تصریح کرد: در حوزه رفتاری سربازان که از قشر جوان و امانت‌های ملت به نیروهای مسلح هستند، می‌بایست بسیار مراقب رفتار‌، گفتار و احوالمان باشیم چرا که این موضوع می‌تواند موجب سوء‌ تربیت شود.
معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع خاطرنشان کرد: خانواده‌ها،‌ ‌جوانان خود را برای طی دوره خدمت مقدس سربازی به عنوان امانت به نظام اسلامی می‌سپارند تا دولت و حاکمیت آنان را جهت قبول مسئولیت‌های مهم اجتماعی تربیت کند.
این مقام نظامی ادامه داد: ‌این امانت‌ها نیاز به مراقبت‌، توجه و پرورش دارند لذا کوتاهی در این مسیر پذیرفته نیست.‌
سردار تمیزی با بیان اینکه کار نیروهای مسلح در ‌ارتباط‌ با سربازان جوان، کار باغبانی است‌، تاکید کرد: باغبان می‌بایست در ‌حفظ و نگهداری گل و نهال نهایت دقت و توجه را داشته باشد تا نهال و گل بدون شاخ و برگ اضافی رشد کند و به ثمر برسد‌.
معاون هماهنگ‌کننده وزارت دفاع با بیان اینکه خدمت مقدس سربازی بهترین زمان برای رویش‌های جدید نسبت به انقلاب و اسلام است، اظهار داشت: فرماندهان در طول دوران خدمت مقدس سربازی باید تلاش کنند تا آموزه‌هایی چون غیرت‌، وطن‌دوستی و غیره ‌در سربازان نهادینه شود‌.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج