مدیرکل خاورمیانه عربی و شمال آفریقای وزارت امور خارجه، تاکید کرد: به رغم تحرکات برخی از مقامات کشورهای عربی، افکار عمومی در کشورهای عربی و فرهیختگان عرب همچنان مخالف اسرائیل و برقراری رابطه با آن هستند.

به گزارش خبرگزاری موج، هشتمین نشست کارگاه دانش افزایی مطالعات فلسطین با سخنرانی مدیرکل خاورمیانه و شمال آفریقای وزارت امور خارجه با موضوع «مناسبات کشورهای عربی و رژیم صهیونیستی» و با حضور تعدادی از اساتید و دانشجویان این رشته در دانشکده مطالعات جهان برگزار شد.

محمد ایرانی با تاکید بر موضوع عربستان به عنوان موردی پراهمیت، سابقه ای از تحولات این حوزه مطرح کرد.

در این تحلیل تحولات اخیر در روابط عربستان و رژیم صهیونیستی نیز مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

مدیرکل خاورمیانه عربی و شمال آفریقای وزارت امور خارجه دو موضوع بحران سوریه و مسئله هسته ای ایران را موضوعات مهمی برشمرد که مواضع عربستان و اسرائیل را در سالهای اخیر به یکدیگر نزدیک کرده است.

وی برنده اصلی این نزدیکی ها را رژیم صهیونیستی دانست و تاکید کرد: به رغم تحرکات برخی از مقامات کشورهای عربی، افکار عمومی در کشورهای عربی و فرهیختگان عرب همچنان مخالف اسرائیل و برقراری رابطه با آن هستند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج