به گفته ی یک منبع آگاه بذرپاش و جلیلی با فاصله کوتاهی از یکدیگر در وزارت کشور حاضر می شوند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج مستقر در ستاد انتخابات کشور، یک منبع آگاه اعلام کرد که بذرپاش و جلیلی تا لحظاتی دیگر و با فاصله ای کوتاه از یکدیگر در ستاد انتخابات حضور به هم می رسانند.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج