تعدادی از اعضای هیات مرکزی اجرای انتخابات ریاست جمهوری از ستاد انتخابات کشور بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج مستقر در ستاد انتخابات کشور تعدادی از اعضای هیات مرکزی اجرای انتخابات ریاست جمهوری از ستاد انتخابات کشور بازدید کردند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج