داوطلب انتخابات ریاست جمهوری گفت با بیان اینکه شعارم دولت اقدام و اصلاح است، گفت: جمنا به هرجمعبندی برسد همه باید با وحدت نظر این حرکت را تایید و دنبال کنیم.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، علیرضا زاکانی داوطلب انتخابات ریاست جمهوری با حضور در ستاد انتخابات کشور در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شعارم دولت اقدام و اصلاح است، گفت: جمنا به هرجمعبندی برسد همه باید با وحدت نظر این حرکت را تایید و دنبال کنیم.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج