نماینده سایق مجلس برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری وارد ستاد انتخابات کشور شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم وارد وزارت کشور شد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج