سعید جلیلی از کاندیداتوری ریاست جمهوری انصراف داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، سعید جلیلی به خاطر فشار جمنا از کاندیداتوری ریاست جمهوری انصراف داد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج