تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری در روز سوم از مرز 300 نفر گذشت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج مستقر در ستاد انتخابات کشور تعداد ثبت نام کنندگان انتخابات ریاست جمهوری در روز سوم از مرز 300 نفر گذشت.

ثبت نام از داوطلبان دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تا روز شنبه 26 فروردین ماه ادامه خواهد داشت.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج