نماینده شوش با اشاره به مشکلاتی که در دوره‌های گذشته در شوراها وجود داشته است، گفت: همدلی و همفکری در شوراها بسیار کمرنگ است؛ شوراها باید منسجم‌تر شوند و اعضا، تلاش بیشتری در راستای حل مشکلات مردم داشته باشند.

سیدراضی نوری در گفت‌وگو با خبرگزاری موج، با اشاره به ویژگی‌های کاندیداهای انتخابات شوراهای شهر و روستا اظهار کرد: باید مسائل سیاسی در شوراهای شهر و روستا کم‌رنگ شود و در این شوراها بیشتر به بعد عمرانی، فرهنگی و اجتماعی توجه کرد.

وی افزود: در واقع شوراهای شهر و روستا کمکی به نمایندگان در مجلس شورای اسلامی هستند تا مشکلات مناطق مختلف کشور در بعد عمرانی، فرهنگی و اجتماعی به صورت تخصصی حل شوند.

نوری گفت: اعضای شوراها باید از تخصص کافی در زمینه عمران و معماری، امور مالی و حسابداری، حقوقی، فرهنگی، بهداشت و درمان و نیازهای یک شهر برخوردار باشند تا کمک حال شهردار بوده و در حوزه شهری به عنوان یک مشاور عملیاتی فعالیت کنند.

نماینده شوش افزود: کاندیدهایی که کارنامه موفقی ندارند و افرادی که مشکلاتی مانند فساد مالی، اداری و زمین‌خواری دارند، باید از انتخابات شوراها حذف شوند. اعضای شوراها باید متعهد و متدین باشند و نیازهای شهروندان را در اولویت کارهایشان قرار دهند.

وی تصریح کرد: کارنامه و عملکرد هر فرد معرف او است و مهم‌ترین مساله در عضویت در شوراها، کارآمدی و کارنامه عملی کاندیداها است.

نوری با اشاره به مشکلاتی که در دوره‌های گذشته در شوراها وجود داشته است، گفت: همدلی و همفکری در شوراها بسیار کمرنگ است؛ شوراها باید منسجم‌تر شوند و اعضا، تلاش بیشتری در راستای حل مشکلات مردم داشته باشند.

نماینده شوش بیان کرد: در مجموع شوراها احتیاج به بازنگری دارند و باید کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مهم‌تر از همه عمرانی شوراها به صورت تخصصی‌تر کار کنند.

وی خاطرنشان کرد: مردم باید در انتخابات شوراها، به کارنامه، طرح‌ها و وعده‌هایی که کاندیداها داده‌اند دقت کرده و به وعده‌ها و عملکرد سال‌های گذشته آنها توجه کنند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج