در حالیکه احمدی نژاد و مشایی برای همراهی بقایی به ستاد انتخابات کشور رفته بودند با ثبت نام احمدی نژاد و زمزمه هایی که برای ثبت نام مشایی به گوش می رسید نمایش سیاسی ای در فضای انتخابات کشور آغاز کردند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج مستقر در ستاد انتخابات کشور، پس از ثبت نام محمود احمدی نژاد برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری زمزمه هایی مبنی بر ثبت نام مشایی در ستاد انتخابات کشور به گوش می رسید، که در نهایت اعلام شد او برای نامزدی انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام نخواهد کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج