محمود احمدی نژاد که برای مشایعت بقایی برای ثبت نام در انتخاب در ستاد انتخابات کشور حضور یافته بود، در اقدامی دور از انتظار خود برای نامزدی انتخابات ثبت نام کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج مستقر در ستاد انتخابات کشور، محمود احمدی نژاد که برای مشایعت بقایی برای ثبت نام در انتخاب در ستاد انتخابات کشور حضور یافته بود، در اقدامی دور از انتظار خود برای نامزدی انتخابات ثبت نام کرد. دومین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری

 

این اقدام در حالی رخ داد که مقام معظم رهبری به او توصیه کرده بود در انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکند. 

احمدی نژاد2+ نامه

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج