خبرگزاری فارس؛ تصویری از داوطلب ثبت نام در انتخابات96 با کیف صورتی! را منتشر کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج مستقر در ستاد انتخابات کشور تصویری از داوطلب ثبت نام در انتخابات96 با کیف صورتی! را منتشر کرد.

 
داوطلب ثبت نام در انتخابات 96 با کیف صورتی!
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج