سخنگوی وزارت کشور خاطر نشان کرد: طبق این ماده، همه رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب و سایر شبکه های مجازی حق ندارند آگهی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند.

به گزارش خبرنگار مستقر در ستاد انتخابات کشور خبرگزاری موج، سلمان سامانی با اشاره به گزارشی از ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری تا ظهر روز اول ثبت نام ها گفت: تاکنون 72 نفر برای نامزدی به ستاد انتخابات کشور آمده اند و تعدادی در مرحله نهایی ثبت نام هستند و تعدادی نیز کار ثبت نام شان در جریان است.
وی ادامه داد: مهمترین نکته ای امروز مطرح است با توجه به اخلاق اسلامی و حکم شرع مبانی اسلام حکم می کند توجه مردم را بدان جلب کنم ماده 72 قانون انتخابات است.
سخنگوی وزارت کشور خاطرنشان کرد: طبق این ماده، همه رسانه های دیداری، شنیداری و مکتوب و سایر شبکه های مجازی حق ندارند آگهی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند.
سامانی تصریح کرد: در دوره قبل 686 نفر برای انتخابات ریاست جمهوری نام نویسی کردند.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج