شعله میرفتاح تبریزی با مدرک دکترای حقوق اقتصادی از ایتالیا برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

به گزارش خبرنگار مستقر در ستاد انتخابات کشور خبرگزاری موج، شعله میرفتاح تبریزی، اولین زن نامزد انتخابات ریاست جمهوری با مدرک دکترای حقوق اقتصادی از ایتالیا برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد.

این نامزد انتخاباتی گفت: زنان 60 درصد جمعیت را تشکیل می دهند. باید موفقیت شوند و حتی به نقل از امام خامنه ای حتی رهبر هم بشویم.
وی اضافه کرد: برنامه ای مفصل دارم که اولین آنها بعد از رئیس جمهور شدن حوزه اقتصاد و بازگشایی کارخانه ها و ارائه تسهیلات به شرکت های خصوصی است.
وی ادامه داد: برای خانواده ای که زیر یک میلیون می گیرند کمک هزینه پرداخت می کنم. امروز آقای کدخدایی گفتند: شرکت زنان بی مانع است و این به معنا امکان تایید صلاحیت است.
 

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج