اولین نامزد ریاست جمهوری در ستاد انتخابات کشور ثبت نام کرد.

به گزارش خبرنگار مستقر در ستاد انتخابات کشور خبرگزاری موج، اولین نامزد انتخابات ریاست جمهوری حسین عامری سیاهویی که دارای مدرک حوزوی است از بندرعباس برای این پست ثبت نام کرد.

اسعد رشیدی، ساکن تهران متولد 1334 از سقز، با شعار نان کار آزادی.

دوقولوهای انتخاباتی، حسن و حسین سیدخانی متولد 1366، متولد تهران.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج