دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: صاحب جمهوری اسلامی بعد از خدا مردمند. پس حاکمان، مزدبگیران مردم و کارگران و خادمان مردمند که باید کار پاکیزه و تمیز انجام دهند. خیانت نکنند و دزدی از اموال مردم صورت نگیرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه اینستاگرام خود نوشت: صاحب جمهوری اسلامی بعد از خدا مردمند. پس حاکمان، مزدبگیران مردم و کارگران و خادمان مردمند که باید کار پاکیزه و تمیز انجام دهند. خیانت نکنند و دزدی از اموال مردم صورت نگیرد.

وظیفه مردم هم این است که در انتخاب مزدبگیران خود دقت کنند و به لجاجت نیافتند، بلکه به فکر منافع خود و کشورشان باشند؛ چرا که درغیر این صورت دودش به چشم خودشان می رود. ازماست که برماست.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج