شماری از برندگان جایزه نوبل اقتصادی درباره خروج احتمالی انگلستان از اتحادیه اروپا هشدار دادند.

به گزارش خبرگزاری موج؛ ۱۰ برنده جایزه نوبل اقتصاد با انتشار نامه ای در روزنامه گاردین درباره عواقب خروج احتمالی انگلیس از اتحادیه اروپا هشدار دادند.

در این نامه آمده است: ما معتقدیم اوضاع اقتصادی انگلستان در درون اتحادیه اروپا بهتر خواهد بود.

این اقتصاد دانان در ادامه می نویسند: شرکت ها و کارگران انگلیسی نیازمند دسترسی fه یک بازار واحد هستند و خروج از اتحادیه اروپا عدم اطمیان عمده ای را متوجه آینده جایگزین و ترتیبات اقتصادی این کشور خواهد کرد، هم در بازارهای داخل اروپا و هم در بازارهای مهم آمریکا، کانادا و چین.

نویسندگان این نامه شامل جورج اکرولف، کنثارو، آنگوس دیتون، پیتر دایموند، جیمز هکمن، اریک ماسکین، جیمز میرلیز، کریتوفر میسارایدز، رابرت سولو و جین تیرول می باشند.