ناوگروه چهل و پنجم نیروی دریایی ارتش در بندر کوچین هند پهلو گیری کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، ناو گروه چهل و پنجم اعزامی نیروی دریایی ارتش به آبهای آزاد و بین المللی (متشکل از ناوشکن شهید نقدی و ناو پشتیبانی رزمی تنب) در ادامه ماموریت خود در آب های اقیانوس هند، در بندرکوچین هندوستان پهلو گرفت.

این ناوگروه یک ناوگروه عملیاتی - آموزشی است.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج