رئیس ستاد انتخابات کشور از ثبت نام 56 هزارو 90 داوطلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا در روز سوم خبر داد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزارى موج علی پورعلی مطلق رئیس ستاد انتخابات کشور از ثبت نام 56 هزارو 90 داوطلب در انتخابات شوراهای شهر و روستا در روز سوم خبر داد.

وی بر همین اساس گفت: ثبت نام 3 هزارو 80 زن و 53 هزارو 10 مرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج