دهباشی کارگردان فیلم انتخاباتی روحانی در انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کرد.

به گزارش خبرگزاری موج مستقر در ستاد انتخابات تهران، حسین دهباشی کارگردان فیلم انتخاباتی روحانی در انتخابات شورای شهر تهران ثبت نام کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج