سازنده فیلم تبلیغاتی حسن روحانی با انتشار توئیتی از سفر رئیس جمهور و خانواده اش با هواپیمای اختصاصی دولت، انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، حسین دهباشی، سازنده فیلم تبلیغاتی حسن روحانی با انتشار توئیتی از سفر رئیس جمهور انتقاد کرد.

وی در این مطلب نوشت: کاش روحانی برای استراحت نوروزی به همراه خانواده با هواپیمای اختصاصی دولت به کیش تشریف نمیبردند.

کاش روحانی برای استراحت به همراه خانواده با هواپیمای دولت به کیش تشریف نمی برد

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج