محسن رضایی از فرافکنی دولت در موضوع اقتصاد انتقاد کرد.

به گزارش خبرگزاری موج، محسن رضایی با انتقاد از فرافکنی دولت در موضع اقتصاد گفت: سخنان دولت نشانه تسلیم شدن و یاس است.

 

محسن رضایی: سخنان دولت نشانه تسلیم شدن و یاس است

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج