رئیس جمهوری، لایحه «موافقتنامه بازرگانی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت پادشاهی تایلند» را برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.

به گزارش خبرگزاری موج از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در این لایحه آمده است که دولت های ایران و تایلند تمامی اقدامات مقتضی را طبق قوانین و مقررات خود اتخاذ خواهند کرد تا همکاری اقتصادی و تجاری بین دو کشور را ترغیب و تسهیل نمایند و آن را توسعه دهند.