سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: حکام عرب با طرح جزایر سه گانه به دنبال ایجاد چالش برای ایرانند و در این زمینه جز ضرر عایدان نخواهد شد.

به گزارش خبرگزاری موج، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت‌خارجه درباره ادعای تکراری حکام عرب پیرامون جزایر سه گانه اظهار داشت: ادعای حکام عرب بحث تازه‌ای نیست و مرتبا از سوی برخی ک شورهای منطقه مطرح می‌شود.

وی با بیان اینکه هدف حکام عرب ایجاد مشکل و چالش برای ایران است، افزود: مواضع ایران درباره جزایر سه‌گانه کاملا روشن است و بارها این مسئله تکرار شده و خواهد شد؛ لذا گفتار و بیان دیگران تأثیری در سیاست‌های کشورمان ایجاد نمی‌کند.

قاسمی ادامه داد: با تمام توان از جزایر سه‌گانه کشورمان دفاع خواهیم کرد و قطعا اظهار نظرهای بی‌دلیل و عبث حکام عرب راه به جایی نخواهد برد و تنها تکرار آن باعث خستگی ادعاکنندگان خواهد شد. بنده به آنها توصیه می‌کنم تکرار ادعا سودی نخواهند داشت و در این زمینه تنها ضرر عاید آنها می‌شود.

وی گفت: گوش ایران به شنیدن این گونه اظهارنظرها آشناست و ارزش زیادی برای آن قائل نیست.
عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج