هیأت دولت تصویب کرد مطالبات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تولید برق عسلویه مپنا، تولید برق سنندج مپنا، پرشیان فولاد، گهرانرژی سیرجان، تولید نیروی جنوب شرق صبا و تولید نیروی برق دماوند از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر شود.

به گزارش خبرگزاری موج، متن مصوبه هیأت‌وزیران به شرح زیر است:

۱- مطالبات ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و شرکت‌های تولید برق عسلویه مپنا، تولید برق سنندج مپنا، پرشیان فولاد، گهرانرژی سیرجان، تولید نیروی جنوب شرق صبا و تولید نیروی برق دماوند از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ چهار هزار و نه‌صد و بیست‌وچهار میلیارد و چهارصد و شصت‌وسه ‌میلیون ‌و چهارصد و هفتادوسه ‌هزار و پانصد و هفتادوشش (۵۷۶.۴۷۳.۴۶۳.۹۲۴.۴) ریال تهاتر می‌شود:

اشخاص متقاضی

شرکت دولتی بدهکار

مبلغ مورد تهاتر

(ریال)

دستگاه اجرایی طلبکار

تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار

شناسه ملی

عنوان

۱۴۰۰۳۱۲۷۶۱۰

ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)

(بابت‌ بدهی شرکت‌مهندسی‌ری‌نیرو)

شرکت برق منطقه‌ای تهران

۰۰۰.۰۲۷.۹۶۱.۶۶۳

سازمان خصوصی‌سازی

نامه شماره ۸۰۰۴/۱۰ مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵

۱۰۱۰۲۹۳۱۸۳۰

شرکت تولید برق عسلویه مپنا

شرکت توانیر

۱۰۳.۰۳۱.۲۵۳.۶۸۰

سازمان امور مالیاتی کشور

نامه شماره ۲۱۳۹۳/۲۳۳/د مورخ ۲۵/۵/۱۳۹۵

۱۰۸۶۰۲۲۰۳۶۷

شرکت تولید برق سنندج مپنا

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۶۷۸.۵۰۲.۱۴۸.۱۷۸

سازمان امور مالیاتی کشور

نامه شماره ۱۶۳۸/۱۱۲/ص مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۵

۱۰۱۰۲۳۶۶۷۰۰

شرکت پرشیان فولاد

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۳۹۰.۷۰۳.۵۱۲.۴۸۱.۱

سازمان خصوصی‌سازی

نامه شماره ۷۹۸۴/۵۰ مورخ‌۲۴/۴/۱۳۹۵

۱۰۸۶۱۳۷۳۵۵۴

شرکت گهرانرژی سیرجان

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۶۸۰.۵۳۰.۶۴۰.۴۱۹

سازمان خصوصی‌سازی

نامه شماره ۶۴۴۵/۵۰ مورخ۲/۴/۱۳۹۵

۱۰۴۲۰۳۴۶۲۱۵

شرکت تولید نیروی جنوب شرق صبا

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۰۰۸.۳۱۹.۲۲۶.۳۶۸

سازمان خصوصی‌سازی

نامه شماره ۶۴۴۷/۵۰ مورخ ۲/۴/۱۳۹۵

۱۰۸۶۱۹۷۷۱۵۷

شرکت تولید نیروی برق دماوند

شرکت مدیریت شبکه برق ایران

۷۱۷.۳۵۹.۷۲۱.۱۳۲.۱

سازمان امور مالیاتی کشور

۴۶/۹۰۷۶/۱۴۶ مورخ۲۳/۵/۱۳۹۵

جمع

۵۷۶.۴۷۳.۴۶۳.۹۲۴.۴

 

۲- شرکت‌های برق منطقه‌ای تهران، مدیریت شبکه برق ایران و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر) تا سقف تهاتر انجام‌شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق‌الذکر می‌شوند و مکلف‌اند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به‌حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر بر اساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.

۳- سازمان خصوصی‌سازی و سازمان امور مالیاتی کشور مکلف‌اند، ارقام مندرج در جدول فوق‌الذکر را به‌عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب‌نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاترشده اقدام نمایند.

۴- بر اساس آیین‌نامه اجرایی بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۵ کل کشور موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۳۹۴۴/ت۵۳۳۱۶ﻫ مورخ ۱۰/۵/۱۳۹۵، مطالبات قطعی دولت از اشخاص حقیقی و حقوقی تعاونی و خصوصی که در اجرای این تصویب‌نامه به شرکت‌های دولتی منتقل‌شده است با بدهی دولت به شرکت‌های مذکور بابت مواردی چون یارانه قیمت‌های تکلیفی (با تأیید سازمان‌حسابرسی) از طریق صدور اوراق تسویه خزانه قابل تسویه است.                                     

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نیرو و سازمان برنامه‌وبودجه کشور ابلاغ کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج