نماینده اسفراین در مجلس با بیان اینکه متأسفانه استراتژی صنعتی شدن در کشور ما وجود ندارد، تأکید کرد: متأسفانه دچار خطای تشخیص در سرمایه گذاری‌های قبلی شده‌ایم و این مشکل باید برطرف شود.

به گزارش خبرگزاری موج، هادی قوامی نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه‌شنبه پارلمان) طی سخنانی پس از اعلام وزیر صنعت در مورد تولیدکنندگان و صنعت گران کشورمان اظهار داشت: بخش صنعت در کشور ما ناقص است، عدم تنوع و یکپارچه بودن نیز از دیگر مشکلات بخش صنعت در کشور ماست. وی افزود: در هر شهرک صنعتی انبوهی از صنعت های مختلف وجود دارد، ولی آنان ارتباط پیشین و پسینی با یکدیگر ندارند. عدم فزاینده بودن صنعت ما نیز از دیگر مشکلات بخش صنعت در کشور ماست. قوامی تأکید کرد: عدم فزاینده بودن صنعت در جای جای کشور ما وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. استراتژی صنعتی شدن متأسفانه در کشور ما وجود ندارد و اهمیت صنعتی شدن نیز مورد توجه قرار نمی‌گیرد. همه این موارد ایرادات اساسی بخش صنعت در کشور ماست. نماینده اسفراین در مجلس ر بخش دیگری از سخنانش تصریح کرد: انتظارات ما از دولت تبیین خط مشی درست در بخش صنعت کشور است. متأسفانه دچار خطای تشخیص ر سرمایه‌گذاری های قبلی شده‌ایم و رابطه‌های علت و معلولی غلطی ایجاد کرده‌ایم.