اعضای هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی در مجلس دهم مشخص شدند.

به گزارش خبرگزاری موج، در جلسه امروز دوشنبه(۳۱ خرداد) کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس دهم اعضای هیات رئیسه این کمیسیون انتخاب شدند.

بر این اساس اللهیار ملکشاهی به عنوان رئیس کمیسیون، محمد کاظمی به عنوان نایب رئیس اول و یحیی کمالی‌پور به عنوان نایب رئیس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انتخاب شدند.

همچنین دراین جلسه حسن نوروزی به عنوان سخنگو و حسین رضازاده و جلیل رحیمی جهان آبادی به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون برگزیده شدند.

گفتنی است این کمیسیون با ترکیب زیر تشکیل شده است:

۱٫محمد دهقانی

۲٫اللهیار ملکشاهی

۳٫روح‌الله حضرت‌پورطلاتپه

۴٫بهمن طاهرخانی

۵٫ علی بختیار

۶٫جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی

۷٫ژرژیک آبرامیان

۸٫محمدجواد فتحی

۹٫محمدعلی پورمختار

۱۰٫یحیی کمالی‌پور

۱۱٫محمد کاظمی

۱۲٫حسین رضازاده

۱۳٫حسن نوروزی