نمایندگان مجلس راهکار جدیدی برای جبران محرومیت کار همزمان پزشکان، دندانپزشکان و داروسازان، در نظر گرفتند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی امروز، بند «ب» ماده 89 لایحه برنامه ششم توسعه را با هدف تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس این بند «کلیه پزشکان، دندانپزشکان و داروسازانی که در استخدام پیمانی و یا رسمی دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون هستند، مجاز به فعالیت انتفاعی پزشکی در سایر مراکز تشخیصی، آموزشی، درمانی و بیمارستان‌های بخش خصوصی و عمومی غیردولتی با رعایت تبصره 1 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب 1373 و یا فعالیت انتفاعی پزشکی در بخش خصوصی مرتبط با حوزه ستادی مربوط به غیر از دستگاه اجرایی خود نیستند.

مسئولیت اجرای این بند به عهده وزارتخانه‌های مربوطه و معاونان آنها و مسئولان مالی دستگاه‌های مذکور است. دولت مکلف است در اجرای این حکم با جبران خدمات ذی‌نفعان از طریق اعمال تعرفه خاص در چارچوب بودجه سنواتی اقدام کند.

اجرای این حکم مشروط به جبران محرومیت از کار در بخش خصوصی و پرداخت حقوق مناسب و تأمین اعتبار در بودجه‌های سنواتی است».

این بند با 121 رأی موافق، 15 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج