سقف بودجه در مجلس باز هم در روندی شاید معمول نسبت به آنچه که دولت پیشنهاد کرده بود، افزایش یافت؛ بودجه و منابع عمومی1396 منبسط شد.

به گزارش خبرگزاری موج، تغییرات بودجه در جریان بررسی و تصویب تاحدودی روالی معمول است و بسته به شرایط مجلس و البته پیشنهادات دولت در لایحه می‌تواند میزان متفاوتی باشد. در جریان بررسی لایحه بودجه سال آینده در مجلس امروز-یک‌شنبه- سقف بودجه عمومی دولت تا بیش از 383 هزار میلیارد تومان به تصویب رسید. در عین حال که منابع عمومی و درآمدهای اختصاصی به عنوان دو جز بودجه عمومی دولت با افزایش همراه بوده و در مجموع به انبساط آن منجر شده است.

بر اساس مصوبات مجلس، بودجه عمومی به 383 هزار و 833 میلیارد تومان رسیده که این رقم در مقایسه با 370 هزار میلیارد پیشنهادی دولت در لایحه حدود 12 هزار میلیارد تومان رشد کرده است. بودجه عمومی سال 1396 نسبت به حجم 335 هزار میلیاردی سال جاری نیز نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

منابع عمومی دولت برای سال آینده نیز 346 هزار و 700 میلیارد تومان در مجلس مصوب شد. این رقم در مقایسه با 320 هزار میلیاردی که دولت در لایحه پیشنهاد کرده بود، 26 هزار میلیارد رشد داشته و در مقایسه‌ای دیگر با 294 هزار میلیارد تومان سال جاری انبساطی نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان دارد.

منابع عمومی دولت در واقع بودجه اصلی آن را تشکیل داده و مجموعه‌ای از درآمدهای ناشی از فروش نفت و فرآورده‌های آن، واگذاری دارایی‌های مالی و همچنین درآمدهایی است که عمده آن را مالیات تشکیل می‌دهد.

بخشی دیگر بودجه عمومی به درآمدهای اختصاصی مرتبط است که در جریان بررسی در مجلس رشد چندانی نداشته و تقریبا در حد همان میزان پیشنهادی در لایحه مصوب شده است. درآمدهای اختصاصی دولت برای سال آینده حدود 51 هزار و 630 میلیارد تومان خواهد بود.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج