نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه دادند تا سقف درآمد اختصاصی سال 1395 نسبت به أخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند.

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی عصر امروز و در ادامه بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه 1396 کل کشور، بندهای الف و ب تبصره 9 این لایحه را تصویب کردند.

بر اساس بند (الف) «به دانشگاهها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا سقف درآمد اختصاصی سال 1395 نسبت به أخذ تسهیلات از بانک ها اقدام کنند».

این بند با 146 رای موافق، 10 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 214 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

نمایندگان مردم همچنین با تصویب بند (ب) تبصره 9 لایحه بودجه، صندوق های رفاه دانشجویی را موظف به بازپرداخت وجوه حاصل از وام های شهریه سال های 85 تا 93 کردند.

بر اساس این بند، «صندوق‌های رفاه دانشجویان وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی موظفند وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای شهریه سالهای 1385 تا 1393 را به حساب درآمد عمومی کشور، موضوع ردیف 160160 واریز کنند.

وجوه حاصل از بازپرداخت وامهای مذکور وهمچنین سایر منابع ناشی از فعالیت‌های‌صندوق تا سقف یازده هزار وسیصد میلیارد (۱۱.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در قالب درآمد اختصاصی برای پرداخت مجدد به دانشجویان به مصرف می‌رسد.»

این بند با 147 رای موافق، 28 رای مخالف و 1 رای ممتنع از مجموع 208 نماینده حاضر در صحن به تصویب رسید.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج