معاون اول رئیس جمهوری تصویب نامه هیات وزیران در خصوص مجوز امضا موقت موافقتنامه وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و جهاد کشاورزی با قزاقستان را برای اجرا به دستگاه های ذیربط ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری موج به نقل از دولت، هیات وزیران در دو مصوبه جداگانه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داد نسبت به مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه بین دولت ایران و دولت قزاقستان در زمینه تبادل اطلاعات مقدماتی در خصوص کالاها و وسایل حمل‌ونقل اقدام کند.

متن مصوبه اول هیات وزیران به شرح زیر است:

وزارت امور اقتصادی و دارایی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس‌جمهور (امور توافق‌های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش‌امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان در زمینه تبادل اطلاعات مقدماتی در خصوص کالاها و وسایل حمل‌ ونقل در چارچوب متن پیوست که تاییدشده به مهر دفتر هیات دولت است، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری، این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و امور خارجه جهت اجرا ابلاغ کرد.

همچنین با تصویب هیات وزیران، وزارت جهادکشاورزی مجاز شد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه بین دولت ایران و دولت قزاقستان درخصوص همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی اقدام کند.

متن مصوبه دوم هیات وزیران به شرح زیر است:

وزارت جهادکشاورزی مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رییس جمهور (امور توافق های بین‌المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری قزاقستان درخصوص همکاری در زمینه بهداشت دام و دامپزشکی در چارچوب متن نمونه موضوع نامه شماره 105404 مورخ ۱۳۸۵.۰۸.۲۹ معاونت حقوقی رییس جمهور، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

معاون اول رییس جمهوری، این مصوبه را برای اجرا به وزارتخانه های جهادکشاورزی و امورخارجه ابلاغ کرد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج