مصطفی کواکبیان در رای گیری انجام شده در پانزدهیم کنگره حزب مردم سالاری در سمت دبیرکلی این حزب ابقاء شد.

به گزارش خبرگزاری موج، پس از مشخص شدن آرای اعضای هشتمین دوره شورای مرکزی و هیات داوران حزب مردم سالاری که با سیستم الکترونیکی انجام شد، بر اساس اساسنامه سه نفر از میان شورای مرکزی می‌بایست نامزد دبیرکلی می‌شدند که شورای مرکزی به اتفاق ارا مصطفی کواکبیان را به مجمع عمومی کنگره پانزدهم معرفی کرد و این مجمع عمومی نیز با اکثریت مطلق آرا برای هشتمین بار او را در سمت دبیر کل ابقا نمود.

 

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج