دبیر کل جبهه ایستادگی گفت: منعی برای حضور خانم ها در هیچ منصبی بویژه مناصب سیاسی در هیچ جای قانون وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج ، مدتی است خبر حضور خانم ها در انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ها و محافل سر و صدایی به پا کرده و این خبر موافقان بسیاری داشته است؛ بویژه اینکه سخنگوی شورای نگهبان از تغییر تعریف رجل سیاسی و امکان حضور بانوان در انتخابات ریاست جمهوری آتی خبر داده است.

خبرنگار سیاسی موج به همین منظور گفت وگویی با حسن بیادی عضو ناظر جبهه پیشرفت، رفاه و عدالت و دبیر کل جبهه ایستادگی انجام داده است که وی در این باره گفت:هیچ جای قانون در هیچ منصبی منعی برای حضور خانم ها بویژه در مناصب سیاسی ندارد.

بیادی افزود: وقتی خانم دستجردی قرار بود به عنوان وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی شود افراد بسیاری مخالفت کرده و می گفتند چون رجل سیاسی محسوب نمی شود و تا کنون وزیر زن نداشته ایم، او نباید وزیر شود که باوجود مخالفت ها ، خانم دستجردی وزیر شد.

دبیر کل جبهه ایستادگی درعین حال خاطرنشان کرد: فکر می کنم اگر دوستان می خواهند توجهی به خانم ها داشته باشند نخست از مجلس باید شروع کنند .

وی خاطرنشان کرد: وقتی اجازه نمی دهند خانم ها در هیئت رئیسه مجلس حضور پیدا کنند چطور می گویند از حقوق خانم ها دفاع می شود؛ در صورتی که اگر خانم ها در هیات رئیسه مجلس حضور پیدا کنند، آثار فرهنگی اجتماعی و سیاسی آن بسیار بیشتر از حضور در ریاست جمهوری است.

بیادی با تاکید بر فرهنگ سازی در این زمینه گفت: فعلا این عمل نیاز به بسترسازی های فرهنگی دارد چون به نظر خودم جامعه هنوز این ظرفیت را برای پذیرش خانم ها در انتخابات ریاست جمهوری، ندارد.

عضویت در کانال تلگرامی خبرگزاری موج