سخنگوی کمیسیون امنیت ملی درباره نشست امروز با فرماندهان اطلاعات سپاه گفت: افراد دو تابعیتی، مورد توجه سرویس های اطلاعاتی دشمن در پروژه نفوذ هستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، روز گذشته نخستین نشست جمعی از فرماندهان اطلاعات سپاه با کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در محل این کمیسیون برگزار و مسائل مختلف امنیتی و منطقه ای، شرایط حضور قدرت های خارجی و راهبرد های آنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت. فرماندهان اطلاعات سپاه امروز برای دومین بار هم در کمیسیون امنیت ملی حاضر شده و با اعضای این کمیسیون درباره پروژه نفوذ مطالبی را مطرح کردند. سید حسین نقوی حسینی روز چهارشنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این نشست فوق العاده باعنوان بررسی پروژه نفوذ برگزار شد، اظهار داشت: جمعی از مسئولان اطلاعات سپاه در این نشست حضور داشتند و ارکان پروژه نفوذ در حوزه های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتتماعی، فرهنگی، علمی، فنی و ایدئولوژیکی مورد بررسی و تبیین قرار گرفت. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی با بیان اینکه در نشست امروز اهداف دشمن در برد کوتاه، متوسط و بلند مدت تشریح و نمونه های مختلف مورد بهره برداری شده در این زمینه، معرفی شدند، اظهار داشت: در این نشست مطرح شد که نمونه های مختلف به کار گرفته شده در پروژه نفوذ، دارای تابعیت مضاعف هستند؛ طوری که فردی که در جریان مذاکرات هسته ای به اتهام جاسوسی بازداشت شده دارای تابعیت مضاعف است. نقوی حسینی ادامه داد: در این جلسه با بررسی مواردی توصیه شد که مسئولان و مدیران نظام به ویژه نمایندگان مجلس مورد توجه دشمن هستند و ممکن است از طرق مختلف اعم از خبرنگار، فعال اقتصادی و غیره وارد شوند و خود یا فرزندان آنان گرفتار شوند؛ ازین رو بر  دقت و مراقبت جدی از خود و اعضای خانواده تاکید می شود. به گفته وی این نشست ها برای رصد مستمر پروژه نفوذ ادامه دار خواهد بود .