نمایندگان مجلس با لایحه معاضدت قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، بهارستان نشینان در نشست علنی امروز (سه شنبه) لایحه معاهده معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین را تصویب کردند. براساس ماده واحده این لایحه معاهده، معاضدت قضایی در موضوعات مدنی و تجاری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین مشتمل بر یک مقدمه و ۳۳ ماده به شرح پیوست و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. براساس تبصره این لایحه در اجرای مواد ۳۲ و ۳۳ این موافقت نامه به ترتیب رعایت اصول ۱۳۹ و ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی الزامی است.