اعضای رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس انتخاب شد.

زهرا سعیدی نماینده مبارکه در مجلس در گفتگو با فاطمه باقری خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، گفت: براساس رای نمایندگان محمدرضا پور ابراهیمی به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی و ناصر موسوی لارگانی و سید حسن حسینی به عنوان نواب رئیس این کمیسیون انتخاب شدند.

وی افزود: کاظم دلخوش نیز جایگاه سخنگوی کمیسیون اقتصادی را به دست آورد و سید فرید موسوی دبیر اول این کمسیون شد.