اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس دهم انتخاب شد.

پروانه سلحشور نماینده مجلس دهم در گفتگو با فاطمه باقری خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، از انتخاب نصرالله پژمان فر به عنوان رئیس کمیسیون فرهنگی خبر داد.

وی افزود: احمد صالح و جمشید جعفر پور به ترتیب نواب رئیس اول و دوم شدند و احمد آزادی خواه به عنوان سنخگوی کمیسیون انتخاب شد.

این عضو کمیسیون فرهنگی در پایان خاطرنشان کرد: نمایندگان علی ابراهیمی را به عنوان دبیر اول و خاطره ذوالقدر را به عنوان دبیر دوم انتخاب کردند.