اعضای هیات رئیسه کمیسیون شوراها و امور داخلی و مجلس دهم با رای نمایندگان تعیین شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، در اولین جلسه کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس که امروز(یکشنبه ۳۰ خرداد ماه) انتخاب اعضای هیات رئیسه در دستور کار قرار داشت.

براساس این گزارش محمد جواد کلی وند جایگاه ریاست کمیسیون شوراها را به دست آورد و و پروانه مافی و حمیدرضا کاظمی به ترتیب در جایگاه نواب رئیس اول و دوم قرار گرفتند.

در ادامه حسین مقصودی به عنوان سخنگو و اصغر سلیمی و سهراب گیلانی دبیر اول و دوم کمیسیون شوراها شدند.