نشست علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش با ریاست پزشکیان آغاز شد و سوال از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دستور کار امروز بهارستان نشینان قرار دارد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، جلسه علنی امروز (سه شنبه ۹شهریورماه) مجلس به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور ۱۹۵ نماینده شروع شد. براساس این گزارش ، امیرحسین قاضی زاده دستور کار نشست را به شرح زیر اعلام کرد: گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد: لایحه موافقتنامه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه‌های نیس و لوکارنو ۲ -انتخاب دونفر از اعضا کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ معرفی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ ناظر در شورای عالی‌نظام‌پزشکی (در اجرای بند (ب) ماده ۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳) ۳ - انتخاب دونفر از اعضا کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ به‌ معرفی‌ کمیسیون‌ بهداشت‌ و درمان‌ و انتخاب‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ به‌ عنوان‌ ناظر در شورای عالی‌نظام‌پزشکی (در اجرای بند (ب) ماده ۸ قانون سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۱/۱۳۸۳) ۴- انتخاب یک نفر از نمایندگان استان با انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر به پیشنهاد مجمع استان در کمیته هماهنگی اشتغال استانها (در اجرای بند(۱۵) ماده (۴) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال مصوب ۱/۶/۱۳۷۷) ۵- گزارش کمیسیون انرژی در مورد: لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در زمینه ساخت و بهره برداری از نیروگاههای برق آبی مارازاد و اردوباد ۶- گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین المللی مسافر و کالا از طریق جاده بین دولت‌جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت‌جمهوری‌قزاقستان. ۷- گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه تصویب مقررات بین المللی جلوگیری از تصادم در دریا. ۸- گزارش کمیسیون عمران در مورد: لایحه تصویب اصلاحات مقررات بین المللی ایمنی جان اشخاص در دریا. ۹- انتخاب یک نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان به انتخاب مجمع نمایندگان استان به عنوان عضو در شورای فرهنگ عمومی استانها (در اجرای بند (۵) ماده (۲) آیین نامه شورای فرهنگ عمومی مصوب جلسه ۵۸۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی). ۱۰- انتخاب دو نماینده مجلس شورای اسلامی به عنوان عضو در هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب ‌وکار ( در اجرای تبصره ۳ ماده (۳)قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و(۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۱/۴/۱۳۹۳). ۱۱- سؤال جناب آقای نادر قاضی پور نماینده ارومیه از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی