رییس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس با بیان اینکه کلیات لایحه هوای پاک در کمیسیون کشاورزی تصویب شد، گفت: این لایحه در ۳۵ ماده تدوین و به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری موج، علی محمد شاعری درباره جلسه امروز کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، گفت: براساس این لایحه کلیه منابع آلاینده ثابت و متحرک که حدود مجاز آلایندگی را رعایت نکنند و موجب آلودگی هوا شوند مجرم شناخته می شوند و حسب مورد مجازات می شوند.

نماینده مردم نکا، بهشهر، گلوگاه در مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: در این لایحه خودروها سوخت، صنایع آلاینده، واحدهای مسکونی، اداری، تجاری و ریز گردها مهمترین منابع آلاینده به شمار رفته و مقرر گردید منابع آلاینده مذکور براساس استانداردهای ملی منطبق گشته و نسبت به رفع آلودگی خود اقدام نمایند.

وی اشاره کرد: دوره معاینه فنی خودروها از زمان تولید براساس این مصوبه برای خودروهای عمومی و دولتی از پنج سال به یک سال و برای خودروهای شخصی از پنج سال به دو سال کاهش یافته است.

همچنین جلال محمودزاده نیز عضو هیئت رییسه کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس، تصریح کرد: مدیرعامل بانک کشاورزی در ادامه با حضور در جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در راستای تسهیلات و امکانات بانک کشاورزی در بخش کشاورزی توضیحاتی را ارائه کردند.

وی یادآورشد: مدیر عامل بانک کشاورزی در این جلسه قول داد که در طول هفته آینده ۳ هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق مشارکت برای مطالبات گندم کاران پرداخت کنند.