رییس و اعضای هیات رئیسه کمیسیون انرژی انتخاب شدند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج؛ امروز (یکشنه ۳۰خردادماه) اولین نشست کمیسیون انرژی با دستورکار انتخاب اعضای هیات رئیسه برگزار شد. بر این اساس؛ اعضای کمیسیون انرژی مجلس« فریدون حسن‌وند» را به عنوان رئیس و حسین امیری خامکانی و علی ادیانی‌راد را به عنوان نواب اول و دوم رئیس انتخاب کردند. همچنین اسدالله قره‌خانی به عنوان سخنگو و کرم پور و خزری به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون انتخاب شدند.