نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه معاهده بین ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری را به اتفاق آرا به تصویب رساندند.

به گزارش خبرگزاری موج، بر اساس ماده واحده لایحه مذکور معاهده بین ایران و چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات کیفری، مشتمل بر یک مقدمه و ۲۴ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. بر اساس تبصره ماده واحده در اجرای مواد ۲۳ و ۲۴ این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول ۱۳۹، ۷۷ و ۱۲۵ است و قانون اساسی الزامی است. از ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه، ۱۵۹ نماینده با این لایحه موافقت کردند.