نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه‌ی موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و قرقیزستان را تصویب کردند.

به گزارش خبرگزاری موج، ۱۴۹ نماینده از ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه با این تبادل موافقت کردند.

بر اساس ماده واحده این لایحه موافقت‌نامه انتقال محکومان به حبس بین ایران و قرقیزستان مشتمل بر یک مقدمه و ۲۲ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می‌شود.

بر اساس تبصره ماده واحده در اجرای ماده ۲۰ این موافقت‌نامه رعایت اصل ۱۳۹ و اجرای ماده ۲۱ آن رعایت اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی الزامی است.