عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تعدادی از مراجع حوزه علمیه طرح عملیات بانکی بدون ربا را تایید کرده اند، گفت: طرح بانکداری بدون ربا ‌به هیات رئیسه مجلس تقدیم می شود.

به گزارش خبرگزاری موج، محمدحسین حسین زاده بحرینی گفت: برای بررسی عادی «طرح بانکداری بدون ربا» در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، طرح مذکور ‌در مدت امروز یا فردا به هیات رئیسه مجلس تقدیم می شود.

رئیس کمیته بازنگری قانون «بانکداری بدون ربا» درمجلس، افزود: درحال حاضر «طرح عملیات بانکی بدون ربا» را بیش از ۲۳۰ نماینده مجلس امضا کرده اند.

حسین زاده بحرینی افزود: تعدادی از مراجع حوزه علمیه طرح عملیات بانکی بدون ربا را تایید کرده اند.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، افزود: رفع مشکلات فقهی نظام بانکی، فراهم آوردن سازوکارهای جدید برای نظام بانکی و نیز داشتن یک بانک مرکزی مقتدر از اهداف طرح بانکداری بدون ربا است.

عضوکمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود:براساس «طرح عملیات بانکی بدون ربا» زمینه سوق وام های بانکی به بخش تولید فراهم شده است.