فراکسیون زنان انتخاب زنان به عنوان اعضای اتحادیه بین‌المجالس و مجمع بین المجالس آسیایی را تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری موج، متن این پیام به شرح زیر است: «پس از شکل گیری فراکسیون زنان در مجلس دهم، فراکسیون زنان  با انسجام و همدلی کار خود را آغاز کرد. به گونه ای که در همه عرصه ها، چه در عرصه قانونگذاری و نظارت و چه  در عرصه حضور در کمیسیون‌ها به شکل تاثیر گذار و همچنین برای حضور در عرصه‌های بین‌المللی  نقش بی‌بدیل خود را نشان داد. فراکسیون زنان بر این باور است که با حضور موثر خود و بستر ساز ی تغییر در اصلاح نگرش‌ها به ویژه در باور به توانمندی زنان در تمام عرصه ها   کمک شایانی در نیل به توسعه همه جانبه  کشور خواهد نمود. کسب بیشترین میزان آرا توسط زنان برای انتخابات بین المجالس نشان از همدلی زنان برای کسب موقعیت های متفاوت در مجلس و همچنین نشان از حمایت مردان مجلس در نشان دادن موقعیت زنان ایران اسلامی در عرصه های بین المللی دارد. فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی با آرزوی موفقیت برای عزیزان منتخب در عرصه های بین المللی و آرزوی توفیق روز افزون برای ایشان، تلاش خواهد کرد در راستای منویات نظام جمهوری اسلامی برای حضور موثر زنان در عرصه‌های مختلف  و نقش آفرینی ایشان تلاش کند. به امید آنکه در سایر عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی شاهد حضور پررنگ و موفق زنان باشیم. پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی»